אתם מזדקנים!

כמה נשימות נשמתם מאז שנולדתם?  מתי בדיוק הייתם בני אלפיים יום? אילו מאורעות דרמטיים התרחשו כעשור הראשון לחייכם? בשני? ברביעי? וכמה אנשים שנולדו בתאריך שבו נולדתם עדיין חיים? השאלון האינטראקטיבי בעל הכותרת האופטימית You're getting old! יציג בפניכם נתונים, טבלאות וגראפים שיבהירו לכם בדיוק כמה זקנים אתם. וזה מרתק!

השאלון נבנה על ידי זוג (הם באמת בעל ואישה, אבל הם לא חושפים כמה זקנים הם) לונדוני. כשנולד ילדם הראשון הם החלו להרהר בנקודות ציון מיוחדות בחייהם, אירועים שהתרחשו בעולם והאפשרות להביט אחרת על כל יום שחולף. הנה, תראו.

(הצילום הראשי: @hannahcauhepe)

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק