בואו ליצור פתית שלג מאות עברית

"גלילאור" הוא פרויקט אמנות טיפוגרפי שאתם יכולים להפעיל בעצמכם. בחרו את הגופן (פונט), הזינו אות עברית אחת או יותר, וגליל טיפוגרפי (או פתית שלג טיפוגרפי) יופיע.

"גלילאור" הוא פרויקט של סטודיו הטיפוגרפיה אאא, שגופניו היפים מעטרים גם את האתר שבו אתם קוראים כרגע.

לפרויקט גלילאור

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק