גבולות מתוקנים

ההנחה מאחורי אטלס הדה-קולוניאליזציה (The Decolonial Atlas) היא שמפות לעולם אינן אובייקטיביות. העולם שמפות מתארות, הגבולות הפוליטיים המשורטטים בהן, המקומות המצוינים ואלה שהמפה מתעלמת מהם ובוודאי גם השפה שבה המפה נכתבת - כולם משקפים תפישת עולם, אג׳נדה פוליטית ואידיאולוגיה.

אוסף המפות ההולך וגדל מאז 2014, נועד לתמוך בתהליך של דה-דולוניאליזציה, שהוא תהליך מתמשך של מחיקת דפוסים ומושגים מן העבר והמרתם בכאלה התואמים יותר את ערכי ההווה. הוא עושה זאת באמצעות הצגת מפות חלופיות, שבהן, למשל, אין גבולות פוליטיים מדיניים שנכפו על עמים ילידים בארה״ב על ידי מתיישבים לבנים; מקומות מקבלים מחדש את השמות שניתנו להם בשפות הילידים וכו׳. האטלס נולד כפרויקט של איש אחד ( Jordan Engel), אבל בשש השנים האחרונות הצטרפו אליו קבוצות של אקטיביסטים מכל העולם, המכינים מפות שמציגות, בין השאר, ניצול משאבים, ביאור יערות, זיהום סביבתי ומפגעים אחרים שהתלוו לקולוניאליזם, ומדמיינים התפתחויות אפשריות של מדינות, למשל באפריקה, ללא גבולות.

(בתמונה הראשית: מפת 100 החברות ההורסות את כדור הארץ, ושמות העומדים בראשן, על פי ג׳ורדן אנגל).

מפת החלוקה על פי הצהרת בלפור - וההתיישבות באזורנו במשך השנים -- מודגמת על הגיאוגרפיה של בריטניה

זכויות הלהט״בים בעולם

אוסטרליה - שמות האזורים בפי האבוריג׳ינים

 

 

מפת הדתות באירופה לפני התפרשות הנצרות

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק