המפות של ז׳ול וֶרן

לא רק את פיליאס פוג סובב ז׳ול ורן מסביב לעולם. דמויות רבות בסיפוריו תרו את כדור הארץ, את מעמקי האדמה, את מעמקי הימים ואפילו את החלל החיצון. באתר המוקדש למסעות בספרי ורן, ניתן למצוא גם מפות המתארות את כל המסעות האלה, כפי שהופיעו במהדורות ראשונות של ספריו, שפורסמו על ידי Pierre-Jules Hetzel.

מפות ממהדורות אחרות ניתן למצוא כאן.

בתמונה הראשית: מפה אינטראקטיבית של העולם, שבה ניתן לסמן כל מסע שמתואר בספרים ובסיפורים הקצרים של ז׳ול ורן בצבע אחר, כדי לראות אותם בנפרד או ביחד.

מיכאל סטרוגוף

אי התעלומות

עשרים אלף מיל מתחת למים

חמישה שבועות בכדור פורח

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק