ציפרים במגדל צינון של כור גרעיני

באלכסון ב
§ מדיה |