כמו׳תנצלויות

כמה פעמים שמעתם אדם מתנצל, אבל הרגשתם שאלה מילים ריקות, שמקיפות את הנושא סביב סביב, אבל אין בהן התנצלות אמיתית? להתנצלויות כאלה קוראים באנגלית fauxpology - והאתר האמון של מציאתן, ניתוחן, פירוקן והסברן הוא האתר המצוין SorryWatch.

SorryWatch, או משמר ההתנצלויות, הוקם על ידי שתי חוקרות, סוזן מקרתי (McCarthy) ומרג׳ורי אינגול (Ingall) - שתיהן מרובות מחקרים ופרסומים - והן מנתחות בבהירות ובחוכמה התנצלויות היסטוריות, פוליטיות, אישיות, התנצלויות של מפורסמים מכל הסוגים שהגיעו לכותרות, התנצלויות של גופים, מוסדות ומדינות וכן הלאה - ופורשות את הדרכים המדויקות שבהן אנשים נוטים להעביר את האשמה, להרכין ראש בלי להכיר בעוולות, לדבר הרבה מתוך כוונה לא לשנות דבר וכן הלאה.

האתר מתעדכן תכופות, וכך ניתן למצוא בו, בנוסף להתנצלויות מצחיקות, התנצלויות היסטוריות, התנצלויות אקדמיות (ועוד אינספור קטגוריות) ומחקרים בנושא, גם ניתוח מקיף של כל התירוצים של כל הפוליטיקאים שהתנצלו על כך שהפרו את תקנות הקורונה שהם עצמם חוקקו.

אפשר, כמובן, גם לשאול את החוקרות שאלות ולבקש ניתוחים של התנצלויות המעוררות בכם ספק.

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק