ישו הפיתוי האחרון של ישו, ניקוס קזנצקיס

באלכסון ב
§ מדיה |