0

באלכסון ב
§ מדיה |

בית

Tal Amitai-Lavi, Katrina (11), 2009, threads and acrylic on Perspex, 22X54 cm (Private Collection)

באלכסון ב
§ מדיה |