פרויקט הגנום השלטוני

המצגת האינטראקטיבית DNA/GOV ממפה את הגנום השלטוני במדינות העולם.

הקליקו וקבלו את רשימת המדינות מסודרות על פי מידת האושר של תושביהן, לעומת מידת החירות הנהוגה בהן. הקליקו שוב וקבלו השוואה בין כל מדינה ומדינה ובין הממוצע העולמי בתחומי רווחה שונים.

המצגת ערוכה כך שניתן יהיה לזהות את הדי אן איי של שלטון טוב, בהתאם להתנהגות הממשלות, השפעתן על האזרחים ועל מדינות אחרות, הביקורת הקיימת על השלטון, סדרי העדיפויות של התקציב הממשלתי, שלטון החוק וכו'.

בתצוגה הראשית, הערוכה כמיפוי של גנים, העבירו את הסמן ובחרו מדד שלפיו תרצו להשוות ותוכלו לקבל את הציון של כל מדינה. עברו למפה, ותוכלו לראות את הציון המשוקלל של כל מדינה. הנתונים נלקחו ממבחר סקרים של גופים בינלאומיים המפורטים באתר. 

זיקוק זה התפרסם באלכסון ב


תגובות פייסבוק