שוורים

מתוך גלרית הצילומים של האומן האוסטרי פלוריאן ריינר
http://www.florianrainer.com/v3/

באלכסון ב
§ מדיה |