"אלכסון" מתגאה בתכנים בעלי איכות, בהשקעה בבחירה ובתרגום טקסטים ראויים מהמקורות הטובים ביותר ובכך שהוא מוותר ויתור גורף על פרסומות או הסחות דעת אחרות המפריעות לנוחיות הקריאה. כל אלה הופכים את "אלכסון" לחלל אירוח אינטלקטואלי מהרמה הגבוהה ביותר, בדומה לסלון התרבותי הפיזי של תחילת המאה העשרים. אנו במערכת המגזין מצפים לתגובות שיתאימו לאופי האתר ולכן אנו מבקשים גם להציע מדיניות פרסום שתבטיח כי תגובות לא ראויות לא יראו אור.

אנו מצפים מהתגובות להעשיר את קוראי המאמרים ואת הדיון סביב התכנים של האתר. היינו מעדיפים לפרסם תגובות מנומקות ככל האפשר גם אם הן מצטמצמות להתייחסות רגשית מעיקרה, חיובית או שלילית, של הכותב.

להלן רשימה חלקית מייצגת של סוגי התגובות שאיננו מתכוונים להתיר את פרסומן:

  1. תגובה שכוללת שימוש במלים גסות, קללות או נאצות תיפסל על הסף, גם אם היא עניינית בעיקרה.
  2. תגובה הכוללת התקפה אישית על הכותב או על מגיב אחר תיפסל. גם צירופי מלים כגון "אנשים כמוך", "את כנראה..." יספיקו. כך גם הערות המתייחסות להופעתם החיצונית של אנשים או לתכונות אישיות אחרות שלהם.
  3. תגובה הכוללת התייחסות אנטי נשית, גזענית או הומופובית תיפסל.
  4. רצף של יותר מחמש תגובות שליליות של מגיב יחיד, שגם אם אינן פוגעניות אינן מעשירות את הקוראים, תפסולנה את המגיב מתגובות נוספות.
  5. לכותבי מקור תהיה הזכות לחסום את מאמרם לתגובות.
  6. תגובות המקדמות אתר או אינטרס מסחרי או אחר בלי להעשיר את הקורא בנושא המאמר - תיפסלנה.
  7. לעורך/ת תישמר הזכות לפסול כל תגובה שאינה מתאימה לדעתו/ה לאופיו של המגזין או לאופיים של הקוראים.

אלכסון הוא ביתנו ואנו מבקשים להבטיח כי אורחינו יכבדו אותו.