"אלכסון" מתגאה בתכנים בעלי איכות, השקעה בבחירה ובתרגום טקסטים ראויים מהמקורות הטובים ביותר וויתור גורף על פרסומות או הסחות דעת אחרות המפריעות לנוחיות הקריאה. כל אלה הופכים את "אלכסון" לחלל אירוח אינטלקטואלי מהרמה הגבוהה ביותר, בדומה לסלון התרבותי הפיזי של תחילת המאה העשרים. אנו במערכת המגזין מצפים לתגובות שיתאימו לאופי האתר אך מבקשים גם להציע מדיניות פרסום שתבטיח כי תגובות לא ראויות לא יראו אור.

אנו מצפים מהתגובות להעשיר את קוראי המאמרים בממדים השונים של הנושאים הנסקרים בהם. היינו מעדיפים לפרסם תגובות מנומקות ככל האפשר גם אם מצטמצמות להתייחסות רגשית מעיקרה, חיובית או שלילית, של הכותב.

להלן סוג התגובות שאיננו מתכוונים לפרסם:

  1. תגובה שכוללת שימוש במלים גסות, קללות או נאצות תיפסל על הסף, גם אם היא עניינית בעיקרה.
  2. תגובה הכוללת התקפה אישית על הכותב או על מגיב אחר תיפסל. גם צירוף המלים "אנשים כמוך", "את כנראה..." יספיקו. כך גם הערות המתייחסות להופעתם החיצונית של אנשים.
  3. תגובה הכוללת התייחסות אנטי נשית, גזענית או הומופובית תפסל.
  4. רצף של למעלה מחמש תגובות שליליות של מגיב יחיד, שגם אם אינן פוגעניות אינן מעשירות את הקוראים, תפסולנה את המגיב מתגובות נוספות.
  5. לכותבי מקור תהיה הזכות לחסום את מאמרם לתגובות.
  6. תגובות המקדמות אתר מסחרי או אתר אחר מבלי להעשיר את הקורא בנושא המאמר תפסלנה.
  7. לעורך/ת תשמר הזכות לפסול כל תגובה שאינה מתאימה לדעתו/ה לאופיו של המגזין או לאופיים של הקוראים.

אלכסון הוא ביתנו ואנו מבקשים להבטיח כי אורחינו יכבדו אותו.