מה פשר הקריאה "love" במשחק הטניס?

אחד מהניסיונות הבולטים להיפטר רשמית מהקריאה "love" במשחק הטניס (המעידה על אפס נקודות לאחד השחקנים), היה קמפיין שטענתו המרכזית היתה שלכרוז "אהבה" הופך את המשחק לנשי מדי.
ברבות השנים כשלו ניסיונות רבים להיפטר מהקריאה "love" במשחקי טניס רשמיים. אחת ההשערות למקור הביטוי היא שזהו גלגול של המילה הצרפתית לביצה, שסימלה את הספרה אפס, אולם רוב המתנגדים, התייחסו בעיקר למשמעות האנגלית של המילה. הניו-יורק טיימס ב- 27.7.1919 סיקר את אחד הקמפיינים שנועדו להיפטר ממסורת זו: "הטענה היא כי הטרמינולוגיה האבסורדית הזו היא הסיבה המרכזית לדימוי הנשי שבמהלך השנים השתמשו בו כדי לנגח את משחק הטניס(...). הגבריות האינהרנטית של מה שהפך לספורט הפופולארי ביותר בעולם, אינה מצריכה הפצרה נוספת. אלה שמוצאים בטניס ספורט חיוור וחלשלוש, פשוט אינם משחקים טניס וכנראה שמעולם לא ראו אותו משוחק כיאות".

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב