איזה משפט ניתן לנסח משמונה מילים זהות?

דוברי עברית מכירים את המשפט "אישה נעלה, נעלה נעלהּ, נעלה את הדלת בפני בעלה". לדוברי אנגלית יש, בין השאר, את:
"two witches watched two watches- which witch watched which watch" (שתי מכשפות צפו בשני שעונים- איזו מכשפה צפתה באיזה שעון?). חוץ מאשר היותם משחקים לשוניים חביבים, משפטים אלה גם מדגימים עקרונות בלשניים כגון מילים הומונימיות (מילים הנכתבות באותו האופן, אך בעלות משמעות שונה) והומופוניות (מילים בעלי צליל דומה אך משמעות שונה). בלשנים מקצועיים וחובבים תמיד חיפשו דרך לאתגר את השימוש בשפה באמצעות חוקי הדקדוק והאיות, ובתחילת שנות השבעים נוסח המשפט האנגלי הארוך ביותר בשימוש מילה אחת שמונה פעמים: "באפלו". המשפט (שיש לו גם ערך בוויקיפדיה) - "Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo" מכיל שלוש משמעויות למילה: האחת היא שם המקום בניו-יורק, השניה היא בעל חיים (מעין ביזון) והשלישית היא הטיה של הפועל "לאיים". אם כן, משמעותו הכוללת של המשפט, שאמנם נשמע כנונסנס אך הוא תקין למהדרין, הינה: ביזון מבאפלו, שאוים על ידי ביזון אחר מבאפלו, איים בעצמו על ביזון (שלישי) מבאפלו. המשפט הוצע על ידי פרופסור מאוניברסיטת באפלו בניו-יורק.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב