אנשים יפים משתכרים 9% יותר מעמיתיהם הפחות יפים

אכן, אנשים יפים משתכרים 9% יותר מעמיתיהם הפחות יפים אך יש גם צד שני למטבע. נשים מושכות שהצמידו תמונה לקורות החיים, הוזמנו לריאיון בשיעור של 41% פחות בהשוואה לנשים עם מראה ממוצע שהצמידו את תמונתן. כמו כן, מעניין לציין, כי תחת אישום ברצח, יש נטיה להחשיב נשים יפות כאשמות יותר.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב