ארבעת סוגי האנשים שעשויים לרצוח את משפחתם

משנות השמונים נרשמה עלייה של מקרי רצח בתוך המשפחה ורצח נשים באנגליה. קרימינולוגים מאוניברסיטת ברמינגהם החליטו לרדת לשורש העניין ולהבין מיהם האנשים שעשויים לקום בבוקר ולרצוח את בני משפתחם. כדי לחקור את הנושא, פנו החוקרים לסקירה העיתונאית של מקרי רצח אלה משלושת העשורים האחרונים והשוו בין מאפייני הרוצחים. תוצאות המחקר התפרסמו ב-Howard Journal for Criminal Justice.
הם הסיקו שקיימים ארבעה סוגים של אנשים שמועדים לרצוח את יקיריהם (רובם גברים):
1. הצדקן - נוטה להאשים את האם/האישה בפירוק התא המשפחתי.
2. האנומי (חסר אמות מידה מוסריות) - מקשר בין הצלחה כלכלית לתא המשפתי. אם הוא נכשל כלכלית, המשפחה כבר לא משרתת את צרכיו.
3. המאוכזב - מרגיש שמשפחתו לא עמדה בקריטריונים של המשפחה האידיאלית. מקרי רצח רבים כאלה מתרחשים במשפחות מסורתיות כשהילדים אינם נשמעים לחוקי הדת והמסורת.
4. הפרנואיד - חושב שגורמים חיצוניים מנסים לפגוע בתא המשפחתי, בין היתר רשויות החוק ועובדים סוציאלים. במקרה כזה המניע לרצח נובע מרצון מעוות להגן על המשפחה.
הקרימינולוג דיוויד ווילסון טען שאחד הגורמים המרכזיים לעלייה במקרי רצח בתוך המשפחה היא עצמאותן הגוברת של נשים מסורתיות. מתוך 71 מקרי רצח שהחוקרים בחנו, 59 מהרוצחים היו גברים. כמו כן, 55% מאותם גברים היו בשנות השלושים לחייהם ו-10% היו בשנות העשרים לחייהם. כמו כן, נרשמה עליה מתמדת במקרי הרצח בחודש אוגוסט. זאת משום שהילדים נמצאים בחופשת הקיץ ומבלים ימים ארוכים בקרבת האב בבית, לדברי החוקרים.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב