גם כלבים מושפעים מתרופות פלצבו

אינספור מחקרים עסקו באפקט הפלצבו  – מצב שבו מטופל מקבל תרופת דמה אך מצבו הבריאותי משתפר. מחקר שנערך ב-2010, אחד מהבודדים שעסקו בהשפעות תרופות פלצבו על בעלי חיים, קבע כי הן משפיעות גם על כלבים. החוקרים בחנו 34 כלבים שסובלים מאפילפסיה, ונתנו ל-28 מהם תרופות דמה לטיפול במחלה הנוירולוגית. כדי לקבוע את השפעת הפלצבו, בדקו החוקרים את תדירות ההתקפים בזמן הניסוי ביחס לתדירותם בתקופה שקדמה לו. הממצאים היו מפתיעים: תדירות ההתקפים בקרב 22 (79%) מכלל הכלבים שקיבלו תרופות דמה פחתה ב-50%. החוקרים חזרו על תנאי הניסוי 3 פעמים וגילו שאפקט הפלצבו המשיך גם בטווח הארוך: כרבע מהכלבים שמצבם השתפר בעת שנטלו את תרופות הדמה, המשיכו ליהנות ממספר התקפים קטן יותר גם בתום הניסוי.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב