האות ה-27 באלפבית האנגלי היתה פעם &

עד סוף המאה ה-19, האלפבית האנגלי כלל 27 אותיות, ולא 26 כמו היום. האות האחרונה היתה הסימן הנקרא אמפרסנד, בסימן המוכר "&", שמשמעותו ו' החיבור. ניתן לראות זאת, למשל, בספר לימוד לילדים מ-1863, המובא כאן במלואו. באופן משונה למדי, האות & היתה חסרת שם ובשינון האלפבית, כשהיו מגיעים אליה לאחר הגיית האות "Z", היו אומרים "and per se and" (כלומר: ו' שהוא כשלעצמו ו' החיבור). הביטוי הזה נאמר במהירות שעם הזמן שחקה את ההברות וכך "and per se and" הפך ל- ampersand.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב