למה יש 360 מעלות במעגל?

כולנו יודעים שמעגל הוא המקום הגיאמטרי של כל הנקודות במישור, שמרחקן מנקודת המרכז קבוע. אנחנו יכולים גם לומר שמעגל הוא קו עקום סגור שיש בו 360 מעלות. כלומר, שמעלה היא יחידת מידה למדידת סיבוב שלם של ישר סביב עצמו כזווית של 360°. אבל למה זווית במעגל היא 1/360? למה אנחנו פשוט לא אומרים "רבע זווית מהיקף מעגל" במקום " 90 מעלות"? ומי קבע שהדרך הטובה והיעילה ביותר למדוד ולחשב זוויות במעגל היא על ידי החלוקה ל- 360, ולא, נניח, ל-100? מקובל לייחס את ההחלטה השרירותית הזו לבבלים. ב-1936, מצאו ארכיאלוגים תבליט כ-350 ק"מ מהעיר בבל העתיקה (באיראן של ימינו). כעבור 14 שנים של ניסיונות עקרים לפענח את כתב הסתרים, הצליחו חוקרים להבין כי התחריטים שעל התבליט מספרים את סיפורו של פאי. על התבליט היה מעגל מסביב למשושה ובו 6 זוויות של 60 מעלות - משמע: 360 מעלות. אבל מדוע הם לא חילקו את המשושה ל-6 זווית של 10 מעלות, לדוגמה, וכך היה מתקבל מעגל בן 60 מעלות? התבליט, כך פיענחו, העידה על כך ששיטת הספירה הבבלית התבססה על שיטה לחלוקה ליחידה של 60, במקום השיטה הידועה היום של חלוקה לעשרונים (ליחידות של 10). לכן בדקה יש 60 שניות ובשעה 60 דקות. ויש גם את ההיבט האסטטי: 360 מתחלק בצורה יפה (שלמה) במספרים רבים, בין היתר: 8,6,5,4,3,2 ו-10. כך ניתן לקבוע כי גם במתמטיקה, היופי קובע.

פרט מעניין זה התפרסם באלכסון ב