מיני-מדור אימפריה בשקיעה

דגל אמריקני, דגל ארה"ב, קרשים
דגל ארצות הברית, כוכב
דגל ארצות הברית
דגל אמריקני