מיני-מדור אלכסון סביבתי

לוטוס, פרח, עלי כותרת
מפרש אדום, קרח, קרחונים, גרינלנד
ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר