Aeon

Aeon הוא כתב עת דיגיטלי של רעיונות ותרבות, הנוסד באנגליה בשנת 2012. כתב העת מפרסם מאמר מקורי אחד מדי יום במהלך השבוע, ומטרתו המוצהרת היא לעורר שיח בנושא תפיסות עולם, דיון כן באווירה של נדיבות ופתיחות דעת. כתב העת מאמץ נקודת מבט קוסמופוליטית ופתוחה המחויבת לשינוי חברתי פרוגרסיבי.
כדי להגשים את מטרותיו, עוסק Aeon במגוון של נושאים, מהמדעים וכל תחומי הידע האמפירי, ועד לתרבות ואף חוויות אישיות. המאמרים שהוא מגיש לקוראיו הם ארוכים ומעמיקים, ברוח ה-Long form.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |