apolitical

כתב עת מקוון המפרסם מאמרים קצרים על אודות מדיניות ציבורית במקומות שונים ברחבי העולם. מטרתו לקדם רעיונות של קיימות, פתיחות, משילות ופתרונות אנושיים-אזרחיים לבעיות אורבניות, סביבתיות, לאומיות ומדיניות במובן הרחב.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |