JSTOR Daily

אתר המפרסם מאמרים קצרים המדווחים על חדשות בתחומי המחקר השונים, ממדעי הרוח ומדעי החברה ועד לטכנולוגיה, מתוך הפרסומים החדשים ב-JSTOR, מקבץ כתבי עת אקדמיים מהשורה הראשונה מרחבי העולם האקדמי.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |