Kellog Insight

כתב עת של בית הספר לניהול של אוניברסיטת Northwestern. מפרסם מאמרים ותוצאות של מחקרים בתחום הניהול, הניהול הציבורי, החברה, הכלכלה והטכנולוגיה בשרות האדם, המנהל וקובעי המדיניות.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |