MIT Technological Review

MIT Technology Review, שנוסד בשנת 1899, הוא כתב העת הוותיק בעולם לענייני טכנולוגיה, הפועל בחסות אוניברסיטת MIT. משימתו היא לזהות טכנולוגיות חדשות וחשובות, לפענח את השפעתן המעשית ולהדגים כיצד הן ישנו את חיינו. את זה הוא עושה בעזרת כתבות עומק, דיווחים חדשותיים ועסקיים, מאמרים חזותיים, סקירות וחוויות דיגיטליות אינטראקטיביות. כתב העת המודפס רואה אור פעם בחודשיים, ולצדו פועל אתר אינטרנט המתעדכן מדי יום. בנוסף, כתב העת מציג את מותג Business Reports שמספק תובנות לגבי השפעתן של טכנולוגיות חדשות על תעשיות, חברות ושווקים.

 מאמרים מכתב העת, מהדו"חות ומהאתר מתפרסמים ב"אלכסון" מכוח הסכם לשיתוף מידע בין שני כתבי העת.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |