Mosaic Science

כתב עת מיסודה של קרן Wellcome המפרסם כתבות ומאמרים על מדע, על השלכות המדע והטכנולוגיה על חיי האדם, על בריאות ומערכות בריאות וסיפורים אישיים של התמודדות עם החיים בעידן הטכנולוגי.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |