New York Review of Books

כתב העת The New York Review of Books הוקם בשנת 1963, במהלך שביתת העיתונים של ניו יורק. מייסדיו, רוברט סילברס וברברה אפסטיין החליטו ליצור מגזין מסוג חדש שבו יוכלו האינטלקטואלים המעניינים ביותר של התקופה לדון לעומק בספרים וסוגיות אחרות של תרבות, פוליטיקה והחיים האמריקאים.
רשימת כותבי המאמרים בכתב העת לאורך שנותיו מרשימה. ביניהם: חנה ארנדט, רוברט פן וורן, גור וידאל, סול בלו וטרומן קפוטה. הוא נחשב לאחד המגזינים האינטלקטואליים המשפיעים ביותר בשפה האנגלית.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |