Psychology Today

כתב העת Psychology Today נוסד בשנת 1967, וגיליון חדש רואה אור מדי חודשיים. כתב העת מציג בפני קוראיו כתבות עומק בנושא התנהגות אנושית, וכן תובנות לגבי מערכות יחסים, עבודה, חינוך, המוח, בריאות ותזונה, הכתובות כולן בשפה קלה להבנה. כל גיליון כולל כתבות חדשותיות לצד מאמרים מעמיקים מאת פסיכולוגים בעלי רקע קליני או אקדמי. כתב העת פונה לציבור הרחב. הוא עוזר לקוראים לזהות בעיות אפשריות של בריאות הנפש ומספר להם פתרונות מעשיים.

מאמרים מהמגזין ומאתר האינטרנט מתפרסמים בעברית באלכסון מכוח הסכם לשיתוף מידע בין שני כתבי-העת.

עמוד זה התפרסם באלכסון ב
§ שותף |