Lippi-Madonna-1500x500

פרה פיליפו ליפי, גבר ואישה בחלון, Lippi

https://en.wikipedia.org/wiki/Filippo_Lippi#/media/File:Lippo_lippi_woman.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |