540777367

זיכרון ילדות

Boy with ball, 1925, painting by Karl Hofer (1878-1955), Germany, 20th century

באלכסון ב
§ מדיה |