675px-Lima_Pizarro_08231501

פרנסיסקו פיסארו, פרו, לימה

Manuel González Olaechea -

באלכסון ב
§ מדיה |