תגית: אאוגניקה

תינוקות, בובות
נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט
פול גוגן, טהיטי
חץ, חוטים, כיוון
ילדה, שורשים, עצים