תגית: אאוגניקה

פול גוגן, טהיטי
חץ, חוטים, כיוון
ילדה, שורשים, עצים