תגית: אבחון

ילדה, שורשים, עצים
אישה מטורפת, מהמרת כפייתית, תאודור ז'ריקו
אקו ונרקיס, ג'ון ויליאם ווטרהאוס
יער עירום