תגית: אבטלה

ערסל
פועל, אתר בנייה, בניין
פער
אישה מדברת בטלפון
בני נוער, מתבגרים
שיפוט
לז'ה