תגית: אבל

אמריצר, מקדש הזהב, תפילה, הודו
לב, לב קרוע, לב שבור, לב על חוט
סיכון, צוק, מצוק, יוסמיטי
אישה לבד, שדה חיטה
הירידה מהצלב, רוחייר ואן דר וויידן
אן-מארי קוקברן, פרויקט המחילה
ליז בררטון, פרויקט המחילה
רוכב אופניים לילי