תגית: אברהם מאסלו

זרם הגולף, וינסלו הומר
זוג, קופץ, קפיצה, ביחד
עיתון, אושר
כביש, איסלנד, ערפל, גופרית