תגית: אדה לאבלייס

אדם, מחשב, אינטליגנציה מלאכותית
ניצוץ חשמלי, כבלים