תגית: אדולף היטלר

כדור ברזל, שלשלת, אסיר, עבדות
חור כתום
פועלות