תגית: אדם וחוה

מריה-אלנה ויאיירה דה סילבה
דיונות חול, אוסטרליה, מאדים