תגית: אדם וחווה

אפרסק, תשוקה, עסיסי
תאנים
אדם וחווה החטא הקדמון