תגית: אובדנות

צעירה, מים, ציפה, אדמונית, ג'ינג'ית
מאה הבנים, סין, אמנות סינית
לבד, איש על ספסל, קורא
גאווה, להט"ב