תגית: אוגוסטוס

עלי דפנה
ונוס, אפרודיטה, פומפיי
פיום, מומייה, אישה, דיוקן, ארון