תגית: אוגוסטוס

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
מגאפון, ורוד
עלי דפנה
ונוס, אפרודיטה, פומפיי
פיום, מומייה, אישה, דיוקן, ארון