תגית: אוטופיה

ילדה, שמלה ירוקה, ציור, דיוקן, פנים, ירוק
טיל, שיגור, חלל
טיל, חלל
ביצים, סל
עין, דפים מגולגלים, גיליונות