תגית: אוטופיה

טיל, חלל
ביצים, סל
עין, דפים מגולגלים, גיליונות