תגית: אוסטרליה

סמל השלום
אבוריג'ינים, אוסטרליה
שואה, ברלין, אנדרטה
ריי מיניקון, פרויקט המחילה