תגית: אופי

זוג, קופץ, קפיצה, ביחד
ציפור, יתוש, אוסטרליה
מופנמים
ציור של גבר במגבת
קרלה ברוני