תגית: אופנישדות

צוללן, ים, צלילה
סאדהו, איש קדוש, נזיר, הודו