תגית: אופרה וינפרי

אישה שחורה, שיער
חתירה, סירת חותרים