תגית: אותנטיות

משולש צהוב, פינה
לב, חוט, חבל כביסה
חיוך, צעירה מחייכת
עיניים, בחורה יפה, עלים
חתירה, סירת חותרים
עץ עם שורשים וירוקת