תגית: אחריות פלילית

בחורה, צעירה, מטרייה, ריחוף
סצנת בית משפט, אונורה דומייה, Daumier
בית חרושת לבובות