תגית: איכות הסביבה

ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
פרסקה של סניורלי
רעיון